ما پیروان مکتب فکری هستیم که در اون هرگونه ظلم،رانت،ویژه خواری،اسراف،عدم توجه به مستضعفین،اشرافی سازی(به هر عنوانی حتی دین)مطروده و امام خمینی(ره)برای همین قیام کردند

قبر ماهاتما گاندی رهبر هند

فبر نلسون ماندلا رهبرکنگره ملی آفریقا

قبر جان اف کندی رئیس جمهور ترور شده و اسطوره امریکا

امام خمینی(ره)رهبر مستضعفان جهان


موقع غسل و تدفین؛

حتی یک کفن هم از خودش نداشت

باقیمانده پول هاش حتی خرج دو سه روز پذیرایی در دفتر و بیت هم نشد.

اثاثیه خونه مال خانم بود

و خونه هم اجاره ای!

فقط چند میلیونی دل داغدار به جا گذاشته بود

و چند میلیارد بچه هایی که او را ندیده بودند....

امام خمینی(ره)رو میگم

...


نقل شده

چند نفر افتاده بودن دنبال ملانصرالدین که بزننش،اونم فرار کرد و رفت توی یه خونه.

بعد از چند دقیقه دید خبری نشد.رفت دم در،دید یه ضربدر روی در خونه با زغال کشیدن و رفتن که بعد بیان.


ترسید

گفت چیکار کنم؟!؟

رفت یه زغال برداشت روی در همه خونه ها یه ضربدر کشید که اگه برگشتن معلوم نباشه کی به کیه!!


این حکایت زندگی اشرافی مسئولین بعد از امام خمینی هم هست،که چون اوضاع زندگیشون اشرافی شد و خانواده‌شون  طاغوتی شدن،به بقیه هم گفتن که درستش هم همینه!!

گفتن مانور تجمل بدین

گفتن باید از ما محافظت بشه و ماشین گرون لازمه

گفتن دولت باید به ما خونه و امکانات بده که ما تامین باشیم برای خدمت!!

و بقیه هم لطفا مثل ما باشن!


این حکایت یادگاران و اشرافی سازیه

...

مسلمانان مسلمانان

مسلمانی ز سر گیرید

که کفر از شرم یار من

مسلمان وار میآید